خبر
برگزاری جلسه مشترک بین مسئولین شرکت شهرک های صنعتی استان و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین

برگزاری جلسه مشترک  بین برخی از مسئولین شهرک های صنعتی استان ورئیس و کارشناسان فن آوری مرکز رشد 

 در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه در حوزه فن آوری، جلسه‌ای با حضور آقای دکتر کشاورز، معاون صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرک‌های صنعتی، آقای دکتر رشوند، مسئول بنگاه کارآفرینی شرکت شهرک‌های صنعتی، آقای مهندس افشار، مدیر امور بازرگانی توسعه بازار بین الملل شرکت شهرک‌های صنعتی، خانم مهندس قلندری، مدیر فن بازار منطقه‌ای استان قزوین و خانم دکتر غفوری، کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان قزوین، در روز چهارشنبه مورخ 28/1/1398 ساعت 14 در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. در این جلسه همکاری متقابل دانشگاه و شرکت شهرک‌های صنعتی استان به بحث گذاشته شد. در پایان مقرر گردید تفاهم‌نامه مشترکی بین روسای دو دستگاه با موضوع حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی از فناوری های مستقر در مرکز رشد و همچنین همکاری دانشگاه با شرکت شهرک های صنعتی جهت نیل به اهداف آن سازمان منعقد گردد.