خبر
کسب گواهی دانش بنیان جهت دستگاه بیورآکتور هوشمند حاوی شیکر انکوباتور یخچال دار با کنترل از راه دور توسط شرکت طب گستر تریتا

کسب گواهی دانش بنیان جهت دستگاه "بیورآکتور هوشمند حاوی شیکر انکوباتور یخچال دار با کنترل از راه دور " توسط شرکت طب گستر تریتا

شرکت طب گستر تریتا به مدیر عاملی آقای مهندس علیرضا عباسپور  که در زمینه های تجهیزات پزشکی فعال  می باشد موفق به کسب مجوز دانش بنیان از معاونت         فن آوری ریاست جمهوری جهت دستگاه " بیورآکتور هوشمند حاوی شیکر انکوباتور یخچال دار با کنترل از راه دور" گردید . پیش از این دو دستگاه بی خطر سازی گندزداهای مستعمل بیمارستانی و استخراج ترکیبات آلی از آب شرکت اطلس آب گستر سارینا از شرکتهای فعال و مستقر در مرکز رشد موفق به کسب این عنوان گردیده بودند.