خبر
برگزاری چهل و دومین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه

چهل و دومین  جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ششمین جلسه آن در سال1397 با حضور اعضای این شورا در دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری  برگزار شد.
 دراین جلسه که  در تاریخ  97/12/11 با حضور معاون محترم تحقیقات و فن آوری  و  اعضای  شورای مرکز رشد برگزار گردید،دو طرح ((ماسک آرامش با رایحه )) و (( فرمولاسیون و تولید مکمل بهبود باروری زنان و مردان )) توسط نماینده متقاضیان جهت اعضاء شورا ی رشد ارائه گردید .