خبر
برگزاری چهل و یکمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه
چهل و یکمین  جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پنجمین جلسه آن در سال1397 با حضور اعضای این شورا در دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری  برگزار شد.
 این جلسه که  در تاریخ 97/11/17 با حضور معاون محترم تحقیقات و فن آوری  و  اعضای  شورای مرکز رشد برگزار گردیدودر آن دو طرح ((تشخیص سرطان ریه توسط بینی الکترونیکی)) و (( ساق دست هوشمند سرطانی و هشدار رسان )) توسط نماینده متقاضیان جهت اعضاء شورا ی رشد ارائه گردید و مورد پذیرش اعضاء جهت استقرار در مرحله پیش رشد مرکزقرارگرفت. لازم به ذکر است هر طرح پذیرفته شده در مرحله پیش رشد می تواند بین 6 تا 9 ماه در مرکز رشد مستقر گردد.