خبر
نشست هم اندیشی فن آوران مرکز رشد با معاون تحقیقات و فناوری

جلسه هم اندیشی هسته های فن آور مستقر در مرکز رشد با معاون محترم تحقیقات و فناوری در روز سه شنبه مورخ 9/11/97 در سالن جلسات معاونت برگزار گردید.

در این نشست ابتدا آقای دکتر پیمانی معاون محترم تحقیقات و فناوری ضمن خوش آمد گویی به حضار، به بیان مسائلی در خصوص حمایت از محصولات تولیدی هسته های فن آور توسط مجموعه دانشگاه نمودند وهسته های فن آور را به مثابه نوک پیکان تولید قلمداد نمودند و اعلام نمودند که وظیفه معاونت حمایت از آنها می باشد. ایشان همچنین بابت برگزاری اولین رویداد ایده پردازی سلامت از عوامل اجرایی آن تشکر نمودند. در ادامه نیز آقایان دکتر پور هاشمی مدیر امور پژوهشی معاونت و دکتر کاریاب رئیس مرکز رشد نکاتی را در خصوص مشکلات و چالشها بیان نمودند و سپس چند تن از هسته های فن آور فعال، موضوعاتی را در خصوص مشکلات پیش رو ، عدم استقبال از تولید و  حمایت دانشگاه و دستگاههای دولتی از فن آوران اعلام نمودند. جلسه با تقدیم لوح تقدیر و هدیه به 12 نفر از عوامل اجرایی اولین ایده پردازی سلامت که در 27 آذر 97 در دانشگاه برگزار گردیده بود به پایان رسید.