خبر
داوری دو ادعای اختراع در مرکز رشد دانشگاه

 

  دو ادعای اختراع در خصوص مسائل پزشکی ارسالی از اداره ثبت اختراعات کشور توسط کمیته داوری اختراعات دانشگاه در مورخ 97/11/6 مورد بررسی قرار گرفت .

 این دو طرح شامل (( لوله تراشه هوشمند عمق سنج با قابلیت تشخیصco2  انتهای بازدمی ، میزان حرارات و ترشحات )) که توسط خانمها فائقه گل علیزاده وسمیرا رومینا و آقایان علیرضا سلیمانی و آرمین خواجه وند ارائه گردیده بود و طرح (( بک بورد محل فیکس سر و تجهیزات )) که توسط آقای آرش غیاثوند محمد خانی و خانم سهیلا اجلی ارائه گردیده بود توسط داوران از نقطه نظر جدید بودن ، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن  مورد بررسی قرار گرفت .

لازم به ذکر است  دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مرجع استعلام اداره ثبت اختراعات کشور بوده و در طی سالهای 1394 تاکنون بیش از 60 اختراع جهت داوری دریافت نموده است .