خبر
کسب مجوز دانش بنیان جهت دستگاه بی خطر سازی گندزداهای مستعمل بیمارستانی توسط شرکت اطلس آب گستر سارینا
شرکت اطلس آب گستر سارینا به مدیر عاملی آقای دکترحمید کاریاب که در زمینه های آب ، فاضلاب و مواد زائد فعال می باشد موفق به کسب مجوز دانش بنیان جهت دستگاه بی خطر سازی گندزداهای مستعمل بیمارستانی گردید . این دستگاه دومین دستگاه ساخت شرکت می باشد که موفق به کسب مجوز دانش بنیاد گردیده است . پیش از این دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب این شرکت نیز موفق به کسب عنوان دانش بنیان از معاونت فن آوری ریاست جمهوری گردیده بود