اخبار
سی و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز برگزار شد
سی و پنجمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و نخستین جلسه آن در سال ۹۶ با حضور اعضای این شورا در سالن جلسات مرکز برگزار شد.
در این جلسه اعضای حاضر در شورای مرکز رشد ضمن بررسی درخواست پذیرش شرکت‌های متقاضی برای حضور در مرکز، با درخواست دو شرکت جهت ورود به مرحله پیش رشد موافقت گردید.