اخبار
بازدید شورای مرکز رشد از پروژه ساخت کلین روم واقع در پارک علم و فناوری امام خمینی
ریاست مرکز رشد به همراه اعضای شورای مرکز از پروژه آقای مهندس حاتمی (ساخت کلین روم) که در محل پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) حال اجرا می باشد بازدید نمودند.