اخبار
سومین نمایشگاه تجهیزات و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی قزوین

سومین نمایشگاه تجهیزات و خدمات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی قزوین
4 الی 7 آبان 95 برگزار می شود.
 
جهت اطلاعات بیشتر:
آدرس دبیرخانه: قزوین-بلوار لشگری-کوچه پردیس 4- ساختمان افق- واحد9- گروه نشانه
تلفن 50 222 333 028