اخبار
دستگاه مانیتورینگ مداوم فشار کاف( فشار کیسه هوا) لوله تراشه، اختراع شد
توسط دو پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دستگاه مانیتورینگ مداوم فشار کاف( فشار کیسه هوا) لوله تراشه، اختراع شد

         
این اختراع، سرعت کار را زیاد و خطا را کم می کند
گفتگو، سیّد حسن موسوی. مهمترین اقدام در درمان بیمارانی که دچار کاهش سطح هوشیاری یا مشکل تنفسی هستند، لوله گذاری داخل نای برای باز کردن راه هوایی (اینتوباسیون)  و از آن مهم تر، پایش و مانیتورینگ مداوم لوله نای دهانی می باشد. ثبت درون کشوری اختراع دستگاه مانیتورینگ مداوم فشار کیسه هوای (کاف) لوله تراشه توسط اعظم محمدی الموتی و بنیامین علی محمدی، پژوهشگران جوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سرعت و دقت این کار را زیاد کرده و در مقابل، خطای انسانی را برطرف می کند.
اعظم محمدی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین و یکی از مخترعان این دستگاه، گفـت: لوله تراشه هایی که برای اینتوباسیون استفاده می شود، در پایان خود، کیسه هوا دارد که فشارش بسیار مهم می باشد. وی افزود که بر اساس مقالات علمی، عوامل مختلفی در تغییر فشار کیسه هوا دخالت دارد که می توان به افزایش یا کاهش درجه حرارت بدن بیمار، افزایش و کاهش فشار متوسط راه هوایی و تغییر وضعیت بیماران اشاره کرد.
 
دستگاهی برای سلامت بیماران و آسایش پرستاران
به گفته محمدی، افزایش و کاهش فشار کیسه هوا، عوارض جدی برای بیماران ایجاد می کند که می توان به فیستول و تنگی نای و همچنین پنومونی آسپیراسیون اشاره کرد. ایشان ادامه داد که برای جلوگیری از این عوارض و طبق دستورالعمل های بالینی باید هر دو ساعت، فشار کیسه هوا اندازه گیری شود و در صورت افزایش و یا کاهش آن از محدوده مناسب، اقدامات لازم انجام شود.
این مخترع با اشاره به اینکه در حال حاضر برای اندازه گیری فشار کیسه هوای لوله تراشه، مانومترهایی در بیمارستان ها وجود دارد که به صورت دستی، در زمان مقرر توسط پرستاران اندازه گیری می شود؛ اظهار کرد: با توجه به حجم سنگین کار پرستاران در بخش های مربوطه، جلوگیری از خطاهای انسانی، پیشگیری از عوارض جانبی در بیماران (به خاطر تغییر در فشار کیسه هوا) و همچنین کاهش اقامت بیماران در بیمارستان ها، ما به فکر طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش و مانیتورینگ مداوم فشار کیسه هوا شدیم تا به صورت لحظه ای اندازه گیری و تنظیم آن را انجام دهد.
ایشان مزیت های این دستگاه را شامل: جلوگیری از عوارض فشار نامناسب فشار کیسه هوای لوله تراشه، کاهش هزینه های درمانی، کاهش اقامت بیماران در بیمارستان و حتی کاهش حجم کاری پرستاران بیان کرد و عنوان کرد: در آینده به دنبال ثبت بین المللی این دستگاه هستیم. محمدی اضافه کرد که این دستگاه در حال تجاری سازی است و در صورت حمایت های مسؤولان و أخذ پروانه های ساخت، توانایی ورود به بازار تجهیزات پزشکی را دارد.
   
اختراع این دستگاه در شرکتی دانش بنیان
بنیامین علی محمدی، دیگر جوان پژوهشگر جوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیرعامل شرکت پردیس طب خزر نیز در مورد این اختراع گفت: پس از انجام چندین ثبت اختراع در حوزه تجهیزات پزشکی، برای رساندن اختراعات به مرحله تجاری سازی، اقداماتی انجام داده ایم که ثبت شرکت دانش بنیان «پردیس طب خزر» گام اول آن است.
این محقق با بیان اینکه شرکت مذکور در مرکز رشد فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مستقر می باشد؛ اظهار کرد: از جمله اقداماتی که تاکنون در این شرکت انجام شده است ایده پردازی در حوزه پزشکی، ثبت اختراعات، چاپ مقالات علمی و شرکت در کنگره های داخلی و بین المللی توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت بوده است.
وی با اشاره به اینکه در کنار تولیدات علمی و کسب افتخارات گوناگون این شرکت، با توجه به این که تمامی اختراعات، مبتنی بر نیاز بوده، تجاری سازی و به مرحله تولید رساندن محصولات در دستور کار قرار دارد. علی محمدی تصریح کرد: از جمله اهداف اصلی شرکت (با توجه به سند چشم انداز کشور) تولید ثروت در عرصه اقتصاد دانش بنیان و بی نیاز ساختن کشور از واردات است تا علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، ارزآوری نیز انجام شود.
پژوهشگر جوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام اینکه تاکنون حدود 20 اختراع در شرکت پردیس طب خزر انجام شده است، که از این بین شش عدد آن در داخل کشور به ثبت رسیده و در مرحله تجاری سازی می باشد؛ گفت: تمامی این اختراعات مبتنی بر نیاز کشور و با استفاده از تجربیات و پیشنهادات نیروهای متخصص انجام شده است. ایشان ادامه داد که ایده پردازی و ثبت اختراع، ابتدای کار می باشد و تولید و تجاری سازی آنها نیاز به حمایت های مسؤولان مربوطه دارد.