دسترسي سريع
پرسش های متداول
شرایط پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور چیست؟
پذیرش واحدها بر اساس امتیازدهی از کاربرگ تهیه شده توسط واحد فناور صورت می پذیرد. بدین منظور مدیریت مرکز بر اساس نظر داوران امتیازدهی را انجام می دهد و جهت تصویب به شورای مرکز رشد ارائه می نماید
.
 واحدهای فناوری با داشتن شرایط زیر در قسمت پیش رشد مرکز برای یک دوره شش ماهه قابل پذیرش هستند
1- به ثبت رسیده باشند و یا درجهت ثبت واحد فناوری اقدام کنند.
2- زمینه فعالیت آنها در حیطه فعالیت های مرکز رشد باشد.
3-  ایده محوری ،‌ کاربردی و محصول آن اقتصادی باشد.
4- دارای ترکیب نیروی انسانی متناسب با زمینه فعالیت خود باشد.
5- برنامه اجرایی زمان بندی شده مناسب و متناسب برای استقرار در مرکز ارائه نمایند.
نحوه ارائه درخواست جهت پذیرش در مرکز چگونه است؟
متقاضیان پذیرش در مرکز ابتدا باید کاربرگ پذیرش در مرکز را از مرکز رشد یا از سایت مرکز دریافت و سپس آن را به دقت تکمیل نمایند و کاربرگ تکمیل شده را به همراه مدارک لازم برای پذیرش که شامل رزومه شخصی هر یک از موسسین، همکاران، مشاوران - کپی مدارک تحصیلی دانشگاهی (موسسین و همکاران)- تصویر اساسنامه شرکت ( برای متقاضیان دوره رشد) و فتوکپی قراردادهای انجام شده و در حال اجرا برای مؤسسات موجود می باشند را به مرکز رشد تحویل دهند تا تقاضای آنها جهت پذیرش بررسی شود.
خدمات قابل ارائه در مرکز شامل چه مواردی می باشد ؟
1- خدمات اسکان: شامل فضای اداری اختصاصی ، اتاق جلسات ، سالن کنفرانس ،  ، پارکینگ
روش های تحقیق ، تحلیل داده ها ، بازاریابی و سایر دوره های تخصصی بنا به درخواست واحد ها و تشخیص مرکز رشد ، حضور در سمینارها ، کارگاههای اموزشی و نمایشگاهها
2- خدمات کارگاهی و ازمایشگاهی : شامل استفاده از کارگاهها و ازمایشگاههای طرف قرار داد با مرکز
3- حمایت های مالی : شامل اعطای وام های بدون بهره، ، پرداخت هزینه تعمیرات دستگاهها ، هزینه شرکت در نمایشگاهها ، هزینه خدمات ازمایشگاهی و کارگاهی خارج از مرکز
4- خدمات اداری : شامل منشی گری ، تایپ و تکثیر ، تلفن ، فاکس ، مدیریت مالی ، کارپردازی ، تجهیزات اداری
5- خدمات شبکه و اطلاع رسانی ، کتابخانه تخصصی : شامل شبکه اینترنت با سرعت بالا
اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای فناور موجود در مرکز چگونه قابل دریافت هستند؟
اعتبارات حمایتی به واحدهای فناور به صورتهای زیر پرداخت می‌شود:
پس از تصویب طرح و تنظیم قرارداد، مبلغ قرارداد طی سه قسط در طی مدت قرارداد پرداخت می گردد.
نحوه ارزیابی واحد ها در زمان حضور در مرکز رشد چگونه و در چه زمانهایی می باشد؟
ارزیابی واحدهای مستقر در مرکز رشد همواره صورت می‌گیرد. براساس پیشرفت شاخصها و تحقق اهداف مندرج در برنامه کاری هر واحد و مدت زمان استقرار در مرکز رشد در دوره‌های زمانی سه یا شش ماهه برای دوره رشد و دوره زمانی دو ماهه برای واحدهای فناور مستقر در قسمت پیش رشد توسط شورای نظارت و ارزیابی مرکز رشد انجام می‌گیرد.علاوه بر نظارت و ارزیابی دوره‌ای و منظم، به صلاحدید مدیر مرکز رشد امکان ارزیابی موردی واحدهای فناور نیز وجود خواهد داشت.
نحوه خروج واحد های فناور از مرکز رشد را بیان کنید؟
فعالیت (استقرار) واحدهای فناور در مرکز رشد به یکی از روشهای زیر خاتمه خواهد یافت:
• دستیابی به معیارهای رشد یافتگی
• اتمام زمان اقامت تعیین شده
• عدم تمایل واحد فناور به ادامه استقرار در مرکز
در شرایط ذیل مرکز رشد می‌تواند در صورت تصویب شورای مرکز رشد یک جانبه قرار داد استقرار را فسخ نماید:
• عدم رعایت مقررات مرکز رشد
• ارائه اطلاعات نادرست ویا عدم ارائه حقایق به مرکز رشد
• عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در طرح تجاری
واحد فناور موظف است پس از دریافت حکم خروج، که به تایید شورای مرکز رشد رسیده است در مدت زمان یک ماه نسبت به تسویه حساب، تخلیه فضاهای دراختیار و خروج از مرکز رشد اقدام نماید.
آیا مدت حضور واحد فناور در مرکز رشد قابل تمدید است؟
زمان استقرار در دوره رشد مقدماتی با تصویب مدیر مرکز تا 3 ماه قابل تمدید است.
زمان استقرار در دوره رشد با تصویب شورای مرکز رشد در دوره های شش ماهه تا 2 سال قابل تمدید می‌باشد.
طرح فناورانه چیست؟
طرح یا ایده بازارپسند که اجرای آن مبتنی بر تحقیقات و فناوری باشد و پژوهش های آن انجام پذیرفته باشد.
 
دوره رشد مقدماتی Pre-Incubation))چیست؟
راه اندازی و ایجاد مؤسسات فناوری خصوصی شرایطی را ایجاب می کند که معمولا واحد های متقاضی مرکز رشد از آن برخوردار نمی باشند.
به منظور فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای واحد های فناوری نوپا دوره ی رشد مقدماتی در مرکز رشد فعال می شود.
در این دوره به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های فناورانه هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای تثبیت ایده ی فناورانه و برنامه کاری، تثبیت و شناسایی گروه های کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی داده می شود.
مدت دوره رشد مقدماتی 6 ماه است که بنا به ضرورت با تصویب شورای مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید است. در طول مدت این دوره، مؤسسات مؤظف به تکمیل و اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و ارائه برنامه کاری برای ورود به دوره رشد می باشند.
ضرورت اصلی این روره، جذب نیرو های خلاق دانشگاهی، تغییر الگو ذهنی اشتغال و تسریع مراحل رشد و شفافیت تعاملات در دوره رشد است.
منظور از دوره ی رشد چیست؟
دوره ای است که طی آن یک مؤسسه با اجرای برنامه کاری مصوب که بر اساس ایده ی فناورانه تنظیم شده است به یک مؤسسه ی فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.
روند رشد مؤسسات فناوری طی حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص های رشدیافتگی
  • رشد علمی و فناوری
  • رشد مالی و اقتصادی
  • رشد سازمانی
مورد بررسی قرار می گیرد. زمان این دوره حد اکثر 3 سال است که تحت شرایط خاص با تصویب شورا ی مرکز رشد تا 5 سال قابل تمدید است.
شرایط پذیرش یک مؤسسه در مرکز رشد چیست؟
درخواست مؤسسات فناوری متقاضی استقرار بر اساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:
*داشتن ایده ی فناورانه( محوری) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد.
*ترکیب نیروی انسانی متنایب با زمینه ی فعالیت مؤسسه و دارای هویت حقوقی مستقل.
*ارائه برنامه کاری (Business Plan)
اولویت پذیرش با مؤسسات دارای تیم کاری متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نوآوران است که طرح های مبتنی بر فناوری های نوین دارند.
مؤسساتی که در شناسایی ایده ی محوری ابهاماتی داشته باشند و یا جهت تکمیل برنامه ی کاری خود نیاز به زمان داشته باشند، در صورت برخورداری از امتیازات مربوط به تیم کاری مناسب، می توانند برای ورود به دوره ی رشد مقدماتی اقدام کنند.
مؤسسات مستقر در دوره ی رشد مقدماتی، با برخورداری از نیاز های اولیه ی یک واحد فناور، مؤظف به اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و نیروی انسانی مورد نیاز یک مؤسسه ی خصوصی و ثبت حقوقی شرکت و ارائه ی برنامه ی کاری به منظور ورود به دوره ی رشد می باشد.
در صورت موفقیت مؤسسه برای ورود به مرحله ی رشد که توسط شورای مرکز رشد تصویب می گردد، هزینه های دوره ی رشد مقدماتی مشمول تخفیف خواهد شد.
آیا یک شرکت می تواند هم زمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟
با توجه به محدودیت امکانات و منابع، یک شرکت فقط مجاز به استقرار در یک مرکز رشد می باشد.
آیا یک شرکت مستقر در یک مرکز رشد می تواند در صورت ضرورت به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟
یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقی قرارداد های منعقده با مرکز رشد، فقط در صورت تسویه حساب می تواند درخواست پذیرش خود را به مرکز رشد دیگری ارائه نماید.
آیا برای ارزیابی و تایید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟
برای پذیرش پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیز ضروری است.
1. ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت.
2. ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده.
3. ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از دو بار انجام نخواهد گرفت (به این معنی که در صورت اعتبار علمی اختراع متقاضی تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است).
برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است به اداره کل امور نوآوری ارزیابی نو اوری (واقع در تهران: خیابان انقلاب، میدهن فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم) مراجعه شود.
علاوه بر اداره کل نوآوران و ارزشیابی فناوری برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می توان به مراجع منطقه ای زیر نیز مراجعه کرد.
1- تهران بزرگ:سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران(واحد های IP)
2- مرجع منطقه ای مرکزی کشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان (واحدIP )
3- مرجع منطقه ای جنوب کشور، شیراز، دانشگاه شیراز (واحد (IP
4- مرجع منطقه شرق کشور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد(واحدIP)
5- مرجع منطقه ای شمال غربی کشور، تبریز دانشگاه تبریز(واحد(IP
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می نوان مستقیما به (مراکز رشد) و برای تجاری کردن اختراع مستقیما به (پارک های فناوری) مراجعه کرد.
ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک های فناوری و دیگر نهادها و سازمان های حمایت کننده از نوآوران هستند.
نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در این کتاب چه آورده شده است.
آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد؟
بله، مخترعین که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشد می توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان 50% کل هزینه برخوردار شوند.
1. اختراع آنها در داخل کشور ( اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.
2. ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( از طریق اداره کل امور نواوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در پرسش های قبلی شامل 8 مرجع) دریافت کرده باشند..
3. وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
4. برای اختراع خود طرح کسب و کار( Business Plan) تهیه کرده باشند.
5. فرم های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشند.
6. مجوز حمایت مالی را از (کمیته تخصصی ثبت اخترراعات در خارج) کسب کرده باشند.
برای آگاهی بیشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از کشور و برخورداری از حمایت مالی، به دستورالعمل تهیه شده در این زمینه در اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری مراجعه شود.