اخبار

صبح پنجشنبه 27 شهریور نشست دانشگاه کار آفرین با حضور دکتر مصطفی کریمیان اقبال برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم وفناوری امام خمینی (ره)استان قزوین نشست دانشگاه کار آفرین با حضور دکتر کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم ،دکتر رجب پور سرپرست پارک علم وفناوری استان ،مدیران پژوهشی دانشگاه های استان برگزار گردید.
دکتر کریمیان اقبال بیان داشت: باید بهره وری در دانشگاهها بالا برود و جوانان و دانشجویان ریسک پذیر باشند و بتوانند پس از تحصیل وارد بازار و تجارت شوند و شرکت های دانش بنیان بهترین مکان برای کسب تجربه علمی و عملی و ورود به بازار کار و سرمایه محسوب می شوند.
دکتر کریمیان اقبال:دانشجویان باید تحقیق کنند که چه پژوهش هایی می تواند به محصول تبدیل شود و آموخته های خود را در این مسیر به کار گیرند تا خروجی دانشگاه بتواند در عرصه عمل نیز به کار و اشتغال و سرمایه تبدیل شود.
 
دولتها مانع توسعه و رشد بخش خصوصی هستند و نقش سازنده ای ندارند بلکه باید سیاست گذاری و نظارت کند و کارها به بخش خصوصی واگذارشود.دولت فقط باید تسهیل گر امور باشد و موانع را بردارد و با ایجاد زیرساختها مانند فرودگاه، جاده، اینترنت و حمایت از صنایع داخلی و محدود کردن واردات زمینه رقابت پذیری مناسب را فراهم کند.ت و کشاورزی و شرکت های دانش بنیان بیشتر شود به موفقیت های قابل قبولی خواهیم رسید.
توجه به دانشگاهها در حوزه فنآوری و نوآوری، راه اندازی دفاتر انتقال فنآوری و تبدیل دانشگاهها به مراکز کارآفرین از سیاست هایی است که اجرایی خواهد شد.

در این نشست که در حاشیه بازدید دکتر کریمیان اقبال از واحد های مستقر در پارک برگزار شده بود، مدیران پژوهشی دانشگاه های استان و مدیران شرکت های دانش بنیان دیدگاهها و مشکلات حوزه کاری خود را مطرح کردند و خواستار توجه بیشتر مسئولان دولتی در حمایت از این شرکتها در تجاری سازی محصول شدند.
بيشتر