شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد

ردیف

نام شرکت

نام محصولات

مدیرعامل

1

شرکت اطلس آب گستر سارینا

1- دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب

2- دستگاه بی خطرسازی گندزدایی آلاینده های مستعمل بیمارستانی

3- جاذب نانوکامپوزیت ترکیبات نفتی

آقای دکتر حمید کاریاب

2

شرکت طب گستر تریتا

1- دستگاه بخیه زن اتوماتیک

2- shaker incubator با رشد پذیرش شده

آقای مهندس علیرضا عباس پور

3

شرکت یاس پردیس دارو

ساخت داروی دوتارم

مکمل سیلیس

آقای مهندس محسن حاتمی