صفحه داخلی

ردیف

نام شرکت یا واحد فناور

زمینه فعالیت

1

شرکت دانش محور البرز

کاهش ترکیبات قطبی مضر در روغن خوراکی ضمن عمل سرخ کردن

2

شرکت الماس طب کاسپین

طراحی و ساخت استتوسکوپ دیجیتال با قابلیت کالیبراسیون، ضبط، نمایش و ارسال اینترنتی علایم حیاتی

3

شرکت تجهیز طب مهسان

تراکشن الویتور با قابلیت اتصال به تخت

4

واحد فناور

نرم افزار اندازه گیری تعداد هفته های بارداری